Belo vino


Vino je alkoholno piće koje se dobija fermentacijom grožđa ili grožđanog soka.Vino je jedno od najpopularnijih alkoholnih pića koje se smatra jednim od najvažnijih
sastojaka mnogih evropskih i mediteranskih kuhinja, odnosno kultura. Postoje razne
vrste vina koje odražavaju raznolikost klime i tla na kojem su uzgojene različite vrste vinove loze.

Nauka o vinima se naziva enologija.

Ako želimo belo vino, prvo ćemo presovati - odstranićemo kožu i semenke i peteljke i
dobiti mutan žućkasti sok. Sok onda fermentiše. Osnovni zahtev za fermentaciju belog
vina je da temperatura bude između 15 i 18 stepeni. Na višoj temperaturi gube se
aroma i svežina. Moderni tankovi za fermentaciju imaju ugrađene automatske sisteme
za hlađenje.

Fermentacija traje oko 6 nedelja.

Wikipedija