Crveno vino


Vino je alkoholno piće koje se dobija fermentacijom grožđa ili grožđanog soka.Vino je jedno od najpopularnijih alkoholnih pića koje se smatra jednim od najvažnijih
sastojaka mnogih evropskih i mediteranskih kuhinja, odnosno kultura. Postoje razne
vrste vina koje odražavaju raznolikost klime i tla na kojem su uzgojene različite vrste vinove loze.

Recimo da želimo da dobijemo crveno vino. Prilikom fermentacije mehurići gasa izbacuju kožice na površinu kace
(danas uglavnom čeličnih tankova) u kojime se vrši fermentacija. Kožice se moraju vratiti nazad, što se često radi
gaženjem. Dva su razloga za ovo: jedan je boja i ukus, a drugi činjenica da bi se ako se kožice osuše na površini
na njima razvili mikroorganizmi koji mogu da dovedu do kvarenja vina. Idealna temperatura za fermentaciju
crvenog vina je 29-30 stepeni.

Sledi presovanje. Koriste se specijalne prese, za finija vina koristi se manji pritisak i obrnuto.
Prvo vino koje se samo ocedi se čuva odvojeno od onog dobijenog pritiskom.


Wikipedija