Isposnica Svetog Nikole


Isposnica Svetog Nikole se nalazi u klisuri Prizrenske Bistrice i je jedna od mnogih isposnica
na putu od Prizrena ka Sredskoj. Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture.

Isposnica je najverovatnije nastala i oslikana sredinom 14. veka, u vreme iz kojeg potiče i
mlađi sloj fresaka u isposnici Svetog Petra Koriškog. Kao i kod većine svetilišta te vrste,
prirodno udubljenje u steni je delimičnim klesanjem ili zaziđivanjem pretvoreno u crkvu.
Od arhitektonskih elemenata, zapažaju se niše proskomidije i đakonikona, zasvedeni portal i
stepenice kojima se prilazilo isposnici. Jako oštećen živopis ukazuje na postojanje tri zone:
stojećih figura, poprsja i kompozicija.

Vikipedija